O prohlídce systému

Sekce prohlídka systému slouží k detailnějšímu seznámení se systémem Workus a jeho funkcemi. Nosnou část obsahu jednotlivých kapitol prohlídky tvoří především snímky obrazovek z prostředí samotného systému. Kliknutím na náhledy se snímky zobrazí v plném rozlišení včetně textového popisku upřesňujícího obsah snímku. Snímku jsou dále doplněny textovou informací pro detailnější popis dané části systému. I přes svůj rozsah nepokrývá prohlídka systému všechny jeho funkce, a tak nás v případě zájmu o konkrétnější informace neváhejte kontaktovat.

Veškeré snímky byly získány z verze systému nasazené ve firmě Tlapnet s.r.o (více v sekci případové studie nasazení) a tomu odpovídají i zobrazené typy a charakter úkolů, akcí, výplat a dalších částí systému a zobrazeného obsahu. Tyto informace a nastavení jsou pouze ukázkové a platí pro konkrétní obor podnikání firmy. Vzhledem k tomu, že je systém Workus koncipován maximálně modulárně, není problém definovat jiné typy úkolů a jejich parametrů tak aby odpovídali jinému charakteru podnikání té které firmy.

Upozornění: Veškerý obsah zobrazený na ukázkových snímcích byl náhodně vygenerován a neodpovídá skutečnosti. Všechna jména, adresy, částky a další zobrazené vlastnosti a hodnoty jsou pouze ukázkové a jejich shoda se skutečnými údaji může být pouze náhodná.

Prohlídka systému je rozdělena do několika následujících kapitol: