Modul statistik

Snímky obrazovek

Popis

Systém Workus sbírá při své činnosti velké množství různorodých údajů. Modul statistik tyto údaje prezentuje v přehledné formě grafů a souhrnů, které mohou:

 • pomoci při hodnocení firemních procesů
 • hodnotit a porovnávat výkony jednotlivých zaměstnanců
 • pomáhat při plánování a realizace firemních strategií
 • pomáhat sledovat změny a trendy v počtech jednotlivých typů úkolů
 • sloužit ke kontrole akcí nad jednotlivými typy úkolů a to i v rámci konkrétních zaměstnanců 
 • pomoci sledovat výdaje za řešení úkolů

Základní modul statistik obsahuje informace o:

 • úkolech - kompletní přehled úkolů s možností výběru konkrétního typu úkolu
 • akcích - kompletní přehled všech akcí s možností výběru akcí nad konkrétním typem úkolu
 • cestách
 • bonusech
 • výplatách
 • uživatelích - kdy, jak a jak úspěšně a rychle řeší různé typy úkolů

Všechny uváděné statistiky lze dále omezovat pro konkrétní časová období, což přidává další možnosti pro získání časově specifických dat.

Uvědomujeme si, že statistiky jsou pro každý typ podnikání i firemní prostředí velice specifickou záležitostí a proto je tento modul koncipován tak, aby bylo možné jednoduše a rychle přidávat další typy jak textových tak i grafických informací dle Vašich požadavků.