Plánování úkolů

Snímky obrazovek


 

Popis

Plánováním úkolů se v systému Workus rozděluje práce pro jednotlivé zaměstnance. Při plánování se stanoví, který úkol bude řešit který zaměstnanec a v rámci jakého časové období ho musí vyřešit. Stejně jako v jiných případech, i zde nabízí systém různé možnosti modifikace v závislosti na konkrétní firemní politice řešení zadané práce. Zde prezentovaná verze dovoluje jednotlivým zaměstnancům provádět úprav v plánu v rámci jednoho týdne. Zaměstnanec tak má možnost si zvolit kdy a v jakém pořadí bude v rámci jednoho týdne zadané úkoly řešit.

Systém Workus nabízí několik cest jak evidované úkoly plánovat:

  1. Přímé naplánování úkolu
    Součástí zadávacího formuláře úkolu je i sekce, která dovoluje vybrat datum a konkrétního technika, který bude daný úkol řešit. Výhodou tohoto přístupu je okamžité přenesení zodpovědnosti nad vyřešením úkolu na daného technika a plynulost celého postupu zadání a naplánování. Jednoznačnou nevýhodou je nemožnost zavední složitější logiky plánování založené na proměnném množství úkolů, rozložení úkolů do různých oblastí apod.
  2. Hromadné plánování úkolů
    Každý nově zadaný úkol je možné uložit i bez naplánování. Systém dovoluje takovéto úkoly jednoznačně identifikovat a v případě blízké expirace na ně výrazně upozorní. Větší množství úkolů lze hromadně plánovat ve speciálním rozhraní (viz. výše uvedené snímky obrazovek). Jednoduchým přetahováním úkolů k jednotlivým zaměstnancům je možné naplánovat velké množství úkolů v krátkém čase a s přehledem nad konečným rozložením úkolů mezi jednotlivé zaměstnance.
  3. Plánování akutních úkolů
    Vyřešení některých úkolů může být neodkladné a je nutné je přidělit k řešení některému ze zaměstnanců v co možná nejkratším čase. Pro takové případy nabízí systém Workus speciální rozhraní pro naplánování akutních úkolů. Samotné rozhraní je opět zobrazeno v části  nasnímaných obrazovek. Celá koncepce tohoto rozhraní vychází z požadavku nalézt nejbližšího zaměstnance, který má možnost začít akutní úkol řešit. Rozhraní zobrazuje seznam všech zaměstnanců s informacemi o jejich aktuální činnosti a vzdálenosti od místa řešení úkolu. Součástí je tedy i přehledná mapka s pozicemi zaměstnanců a úkolu samotného.

Na konec je nutné zmínit ještě unikátnost celého rozhraní pro plánování úkolů a to jak v administrátorské tak i v zaměstnanecké části systému. I přes jeho webovou realizaci využívá moderní prvky typu táhni a pusť (drag and drop), které ve spojení s technologií AJAX přibližují celé rozhraní desktopové aplikaci a to včetně veškerých výhod, které přináší web-based realizace.